Monday, 20 April 2009

Kekerasan hatiBismillahirohmanirrohim.
Suatu hari Rasulullah duduk berbincang bersama para sahabat dan ketika ada pesanan, para sahabat menangis kecuali seorang yang tidak iaitu Usamah bin Zaid. Aku mengadukan diriku padamu tentang sesaknya kekerasan hatiku... Mengapa...mengapa?. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ke dada Usamah seraya berkata: "Keluarlah hai musuh Allah!" Seketika itu, keluarlah air mata Usamah, kemudian Rasulullah berpesan:

Bekunya mata berpunca pada kekerasan hati.
Kekerasan hati berpunca pada banyaknya dosa.
Banyaknya dosa berpunca daripada melupakan mati.
Melupakan mati berpunca daripada panjangnya angan-angan.
Panjangnya angan-angan berpunca daripada cinta dunia.
Dan cinta dunia merupakan sumber segala maksiat.


Dipetik dari: Sirah kehidupan Nabi SAW, sahabat dan ahli hikmah.


No comments: